Hình ảnh kích thước tiêu chuẩn của sân bóng đá bảy người _QvNXCugU

Hình ảnh kích thước tiêu chuẩn của sân bóng đá bảy người (4) Cơ thể cửa: Dài 7 mét, rộng 4 mét);Vùng hạn chế lớn (3) Trụ cột cổng: Dài 5 mét, rộng 4 mét, 16 mét từ dòng dưới cùng của dòng dưới cùng;Diện tích hạn chế nhỏ (5) Cột cửa: Dài 7 mét, rộng 2 mét, cách điểm mấu chốt 5 mét của dòng dưới cùng;Vùng giữa -circle: Bán kính 9,15 mét;Khu vực góc: Bán kính 1 mét, 13,w88 hồng nhung84 mét từ khu vự
Thông tin nóng

Thông tin liên quanPowered by w88 hồng nhung @2013-2022 RSS地图 HTML地图